Gozdarstvo
Gozdarstvo
Domov

Gozdarstvo

Gozdovi pokrivajo 59,8 % Slovenije, kar znaša 12.114 km2 in 334,1 mio m3 lesne zaloge.
Letni prirastek je 7 m3/ha, v Gozdarstvu Pirš pa z ustreznim znanjem in tehnologij skrbimo za sečnjo in spravilo lesa iz gozda.